Pedagog opiekuńczo – wychowawczy, logopeda, neurologopeda, terapeuta ręki pierwszego i drugiego stopnia.